200 timer Yoga instruktør-opplærings-pensum

Kurs-struktur

Arhanta Yoga instruktør-opplærings sertifiserings-kurset er spredt over fire uker med intens yoga-opplæring som dekker 240 timer totalt. Yoga instruktør-opplærings-programmet er nøye designet for å gi deg detaljert kunnskap om yoga, vedisk filosofi, detaljerte korreksjons- og modifikasjons-teknikker og nyttig anatomi og fysiologi. All denne kunnskapen presenteres for deg på en systematisk måte. Kursets pensum tilfredsstiller og overgår pensumet til de internasjonale instruktør-kravene.

Kurset holdes på Arhanta Yoga Ashram India og Arhanta Yoga Ashram Nederland, Europa hvor du vil lære og studere i henhold til den eldgamle indiske læremetoden, med for eksempel Gurukul-systemet. Dette systemet er basert på filosofien at eleven bor og lærer med sine medelever på et internat studiesenter.

Systemet hjelper med å bygge opp sterke tillits-bånd og engasjement mellom instruktører og elever, samt at det fasiliterer en jevn flyt og nødvendig forståelse av det man lærer. Ved at man bor på ashramen i fire uker så hjelper dette også elevene å komme bort fra distraksjoner fra omgivelsene og fokusere helt på å lære i henhold til sitt optimale potensiale.

Pensum-oversikt

Studie-programmet i India og Nederland er det samme.

Satsang

Tidlig morgen-satsang starter med pusteøvelser, meditasjon, mantra-chanting og kirtan (sang).

Yoga asana og pusteøvelser

Kurset dekker 21 grunnleggende asanaer komplette og detaljerte, inkludert den nødvendige oppstillingen, viktige fordeler, kontraindikasjoner, forebygging, individuelle justeringer, korreksjoner og modifikasjoner, i tillegg til variasjoner. Videre underviser kurset i 170 asanaer, inkludert 84 nybegynner-asanaer.

Kurset dekker også Shat Kriyas, tre hoved-Bandhas, åtte avanserte pusteøvelser, graviditets-yoga, yoga for barn, yoga for eldre eller for personer med begrenset bevegelighet. Om morgenen forklarer Hvordan undervise-timene egenskap og teknikk for å undervise yoga. Elevene lærer den mest effektive måten for å forklare yoga asanaer og for å gi riktige korreksjoner og modifikasjoner for asanaer som er tilpasset hvert individ. Du vil lære de mest effektive kommunikasjons- og motivasjons-teknikkene. I denne timen vil du også øve på å undervise i grupper. Ytterligere 40 timer benyttes for denne klassen i tillegg til de 200 timene med yoga-undervisning.

Karma-Yoga

Karma-yoga trenes daglig i en time. Karma-yoga inkluderer frivillighets-arbeid og uselvisk tjeneste.

Hoved-forelesning

Hoved-forelesningen i filosofi er en øye-åpner i yoga-opplærings-kurset. Den forklarer de eldgamle yogiske filosofene i forhold til et moderne synspunkt.

På en undersøkende måte diskuteres og utdypes de eldgamle filosofiene for å ordentlig forstå deres sanne mening og viktighet. Disse timene dekker de fleste spørsmålene om selvet, sjelen, sinnet og meningen med livet etc.

Chanting

Chanting er en del av Bhakti-yoga. Chanting praktiseres daglig under satsangs om morgenen og kvelden. Du vil lære forskjellige bhajans og vediske mantraer i disse timene. Chanting roer umiddelbart sinnet og frembringer et nivå av sinnsro.

Gruppe-diskusjoner

Det er ofte gruppe-diskusjoner under satsang, hvor elever bes om å dele deres erfaringer i livet, frykt, samt tanker om forskjellige temaer som sinne, kjærlighet etc. Disse sesjonene hjelper med å komme frem til nye ideer, i tillegg til å håndtere frykt i forhold til å prate foran grupper.

Detaljert studie-program

Yoga-asanaer

 • 170 Klassiske yoga-positurer
 • Hvordan undervise i 84 klassiske positurer og 21 grunnleggende Hatha yoga-positurer med presise detaljer, i tillegg til Sol-hilsenene
 • Hvordan etablere et bra klasse-miljø
 • Viktige punkter i forbindelse med å undervise en yoga-time.
 • Grunnleggende struktur av en yoga-time
 • Basis-struktur for en nybegynner-time
 • Yoga asana-variasjoner for nybegynnere og grunnleggende nivåer
 • Yoga for barn
 • Yoga asana-modifikasjoner for eldre og personer med begrenset bevegelighet
 • Yoga for gravide kvinner
 • Hvordan og når modifisere asanaer
 • Dyp avslapning / Yoga Nidra

Pranayama

 • Pusting med mageregionen
 • Full yogisk pusting
 • Anulom Vilom
 • 8 avanserte pranayama

Bandhas og  Kriyas

 • 3 Bandhas: Jalandhara, Moola, Uddiyana
 • Shat kriyas: Jala og Sutra neti, Nauli, Dhauti, Basti Tratak, Kapalabhati

Meditasjon

 • Hva er meditasjon
 • Meditasjon vs konsentrasjon
 • Hvorfor meditere
 • Guide til riktig meditasjon
 • Forskjellige metoder og steg i meditasjon
 • Hva er mantraer
 • Mantra-initiering og Chanting

De fire delene i yoga

 • Raja-yoga
 • Bhakti-yoga
 • Karma-yoga
 • Jnana-yoga

Kundalini-Yoga

 • Kundalini-yoga
 • Oppvåkningen av Kundalini-shakti
 • Vanlige hindringer på veien til Kundalini-oppvåkning
 • 3 hoved nadis: Ida, Pingla, Sushumna
 • Syv chakras

Yoga-filosofi

 • Mål og betydning av yoga
 • 5 prinsipper i forbindelse med yoga-trening
 • 4 veier med yoga
 • 8 lemmer med Raja-yoga
 • 7 stadier av bevissthet
 • 3 Gunas – Sattva, Rajas, Tamas
 • Maya, Prakriti, Brhaman, Avidya
 • Atman, Parmataman, Jiva
 • 3 kropper: fysisk, astral, spirituell
 • 4 indre instrumenter: sinn, intellekt, underbevissthet, ego
 • Hvordan sinnet fungerer
 • 5 Store og 5 mindre pranaer

Anatomi og fysiologi

 • 8 viktige kropps-systemer
 • Ryggrad og dens vanlige problemer
 • Forskjell mellom yoga og annen fysisk trening
 • Forebygge skader og kurere
 • Oppstillinger, justeringer og modifikasjoner
 • Yoga som terapi

Diett og næring

 • Hva er Ayurveda
 • Yogisk diett
 • Virkning av diett, næring og livsstil på kropp og sjel
 • Kropps-typer og passende diett

Karma og reinkarnasjon

 • Loven om bevegelse og motbevegelse
 • Loven om kompensasjon
 • Loven om Gjengjeldelse
 • Skjebne, egeninnsats og fri vilje
 • Meningen med fødsel og gjenfødsel

Teknikker for å undervise

 • Psykologien til en instruktør
 • Psykologien til en elev
 • Korreksjons- og guide-teknikker
 • Motivasjonsteknikker
 • Kommunikasjons-teknikker
 • Strukturering og planlegging av klasser og workshops

Etiske retningslinjer

 • Etiske retningslinjer for en yoga-instruktør

Drive din egen yoga-skole

 • Hvordan starte din yoga-virksomhet eller ditt yoga-studio
 • Hvordan: finne lokasjon, annonsere og markedsføre, få returnerende deltagere
 • Vanlige fallgruver og feil og hvordan unngå dem.
 • Praktiske tips for uproblematisk drift av en yoga-skole / et yoga-studio

 

 

Beskrivelse: Les det detaljerte pensumet for vårt 200-timer Yoga Alliance-akkrediterte Hatha instruktør-opplærings-kurs i Nederland og India. Dette Yoga-kurset dekker alle viktige aspekter om yoga instruktør-opplæring for å hjelpe deg å bli en vel-rundet instruktør