Nettstedets ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på denne nettsiden er gitt for generell informasjon om Arhanta og dens aktiviteter som kun er utformet og skrevet av en ekspert webmaster. Vi tar ikke noe ansvar i tilfelle feil, feil eller unøyaktig informasjon om produkter eller tjenester som tilbys her. Vær oppmerksom på at informasjonen som er oppgitt her, kan være gammel eller ikke oppdatert, noe avhengighet du legger på slik informasjon er på egen risiko. Vi foreslår at du kontakter oss via e-post for å få oppdatert og nøyaktig informasjon.

Under ingen omstendigheter kan vi holdes ansvarlig for direkte / følgeskader eller direkte / indirekte skader eller tap eller skade som oppstår på grunn av tap av data eller fortjeneste som oppstår på grunn av bruken av dette nettstedet.

Det finnes webkoblinger til andre nettsteder som ikke er under direkte eller indirekte kontroll over Arhanta Yoga International. Vi tar ikke noe ansvar over naturen, innholdet og handlingene til disse nettstedene. Plassering av slike lenker betyr ikke noen form for anbefaling eller godkjenning av disse nettstedene eller innholdet deres.

Vi prøver å holde nettstedet på nettet og riktig arbeid. Arhanta Yoga International tar imidlertid ikke ansvar for, og kan ikke holdes ansvarlig for at nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer.